Duatloi Txikia 2023

El club organizador Bilbaotri Triatloi Taldea con el apoyo del programa Eskola Kirola de la Diputación de Bizkaia y la Federación vizcaína de triatlón ha organizado la prueba por categorías en base al siguiente horario:

16:00 BENJAMIN (nacid@s 2013 – 2014) 500m – 2Km – 250m
16:– ALEVIN (nacid@s 2011 – 2012) 1Km – 4Km – 500m
16:– CADETES (nacid@s 2009 – 2010) 2Km – 6Km – 1Km

Bilbaotri Triatloi Taldea klubak lehiaketa hau antolatu du, Bizkako Foru Aldundiaren Eskola Kirola programaren barnean, eta Bizkaiko Triatloi Federazioaren laguntzarekin. Ordutegia eta distantziak ondokoak izango dira:

16:00 BENJAMIN (2013 – 2014 urteetan jaioak) 500m – 2Km – 250m
16:– ALEVIN ( 2011 – 2012 urteetan jaioak) 1Km – 4Km – 500m
16:– CADETES (2009 – 2010 urteetan jaioak) 2Km – 6Km – 1Km

Prueba no competitiva. Sin clasificaciones.

Umeen froga ez-lehiakorra. Ez klasifikaziorik.

Inscripción / Izenematea

Preguntas frecuentes / Maiz egindako galderak

¿Qué material tengo que llevar? / Zer tresna/materiala eraman behar dut?

Tienes que traer tu bici, zapatillas de correr, casco y una indumentaria adecuada para la práctica deportiva.

Zure bizikleta, arineketan egiteko oinetakoak, kaskoa eta kirola egiteko jantzi/arropa egokia ekarri behar dituzu.

¿El casco es obligatorio? / Kaskoa derrigorrezkoa da?

Sí. Si no traes el casco no podrás participar.

Bai. Kaskoa ekarri ezean ezin izango duzu parte hartu.

¿Dónde tengo que recoger los dorsales? / Non jaso behar ditut dorsalak?

En la carpa de organización, situada en Abandoibarra(junto al puente ayuntamiento). Lo podrás recoger el mismo día desde las 15:30h.

Abandoibarran(Udaletxe zubi parean) dagoen antolakuntza-Karpan. Egunean bertan jaso ahal izango duzu, 15:30etatik aurrera.

¿Con cuánto tiempo de antelación tengo que llegar? / Zenbat lehenago heldu behar naiz?

Recomendamos llegar al menos media hora antes del comienzo de tu prueba, para recoger con tiempo el dorsal y prepararte para la prueba.

Gutxienez zure probaren hasiera baino ordu erdi lehenago heltzea gomendatzen dugu, dortsala denboraz hartzeko eta probarako prestatzeko.

ORDUAK/MAILAK/DISTANTZIAK – HORARIO/DISTANCIAS/CATEGORÍAS

16:00 BENJAMINAK / BENJAMINES 500m – 2km – 250m

16:— KIMUAK / ALEVINES 1Km – 4km – 500m

16:— HAURRAK / CADETES 2Km – 6km – 1Km 

¿Dónde tengo que llevar el dorsal? / Non jantzi/jarri behar dut dorsala?

Tendrás dos dorsales, uno para poner en la parte delantera de la bicicleta y otro para poner en la camiseta, a la altura del pecho, siempre en lugar visible.

Para entrar a la zona de transición y sacar la bicicleta y resto del material será necesario el dorsal.

Bi dorsal izango dituzu, bat bizikletaren aurrekaldean ipinteko eta bestea kamisetan, bularraldean, beti ikusgai dagoela.

¿Qué material tengo que dejar en el área de transición? / Zein material/tresneri utzi behar dut transizio gunean?

Tienes que dejar el casco y la ropa/complementos que vayas a utilizar en bici (por ejemplo: chubasquero…), también la ropa/complementos que vayas a utilizar en la segunda carrera a pie (por ejemplo: gorra…). Recuerda que no está permitida la ayuda externa, todo lo que vayas a usar en competición, y no lleves ya puesto para la primera carrera a pie, tendrás que dejarlo junto a tu bicicleta en el área de transición.

Kaskoa eta bizikletaldian erabiliko dituzun arropa edota gauzak (esaterako: txubaskeroa, …), bigarren korrikaldian erabiliko dituzun jantziak edota gauzak (esate baterako: txanoa, …). Gogoratu ezazu kanpoko laguntza debekatuta dagoela, lehenengo korrikaldian jada jantzita ez duzun eta lehiaketan erabiliko duzun guztia, transizio gunean zure bizikletaren ondoan utzi beharko duzula.

¿Puedo dejar en el área de transición lo que quiera? /Transizio gunean nahi dudana utzi ahal dut?

No, tan solo lo que vayas a utilizar en la competición.

Ez, lehiaketan erabiliko duzuna baino ez.

¿Cuándo puedo recoger el material una vez acabada la competición? / Lehiaketa amaitu orduko, noiz jaso dezaket materiala?

La recogida se anunciará por megafonía y será inmediatamente después de que termine la/el última/o participante de tu categoría. El personal de organización te indicará cómo realizarlo.

Materiala jazotzea azken lehiakideak amaitu bezain laster izango da eta megafoniaren bidez jakinaraziko da. Antolatzaileek esango dizute nola egin.

¿Qué bici puedo utilizar? / Zer bizikleta mota erabili dezaket?

Puedes utilizar una bicicleta de montaña, carretera o paseo, pero recuerda que siempre tendrás que usar el casco. Cuando llegues a tu bici el casco será lo primero que tendrás que ponerte y abrocharte y cuando termines el segmento de bici, te quitarás el casco solamente cuando ya hayas dejado la bici.

Edozein bizikleta mota erabili daiteke (mendirakoa, errepiderakoa edo paseatzekoa). Behar-beharrezko bakarra kaskoa erabiltzea da. Bizikletako saioa hasi baino lehen, kaskoa lotu beharko duzu. Bizikleta boxeetan usterakoan, orduan kendu dezakezu kaskoa.